shopify analytics

Om oss

DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. Vi har konsern- og rammeavtaler for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.

 

DIPS skaper innovative IT-løsninger for et effektivt helsevesen. Vår visjon er derfor:

 • Enabling efficient healthcare

 

Gjennom våre kjerneverdier fokuserer vi på å gi vårt beste, holde våre løfter, engasjere og lytte:

 • Ambisiøs: vi forbedrer oss kontinuerlig og gjør vårt ytterste for å lage de beste løsningene.
 • Nyskapende: vi ser fremover og skaper innovative løsninger.
 • Ydmyk: vi tar kundens utfordringer på alvor og identifiserer oss med brukeren.
 • Ansvarlig: vi holder det vi lover og tar ingen sjanser på kundens vegne.

 

Vi har hovedkontor i Bodø samt avdelingskontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi er totalt 200 ansatte i selskapet. DIPS ASA eies av de ansatte (62%) samt Nordland Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune og Diakonhjemmet sykehus. DIPS ASA er et økonomisk solid selskap i sterk vekst.

 

DIPS ASA er en kompetansetung organisasjon. Bemanningen er stabil og besitter relevant kompetanse for utvikling og salg av systemer til helsesektoren.

 

Administrerende direktør er Tor Arne Viksjø og styret i DIPS ASA består av følgende medlemmer:

 • Petter Faye-Lund, Oslo (Styreleder)
 • Marit Reutz, Telenor, Oslo
 • Odd-Tore Fygle, Nordland Fylkeskommune, Bodø
 • Torill Skogsholm, Generalsekretær, Care Norge, Oslo
 • Ståle Leitvoll, Produktansvarlig DIPS ASA, Bodø
 • Azra Resulbegovic (Ansattrepresentant)
 • Dag Pedersen (Ansattrepresentant)

 Kalender


10.02 FELLESDEMO DIPS Gat Integrasjon
kl. 10.30
14.04 FELLESDEMO Arena Pasientliste
kl. 10.30
12.05 FELLESDEMO DIPS Interactor
kl. 10.00
01.06 DIPS-forum 2015
kl. 09.30