Relaterte linker


Papirløs journal

DIPS er en digital revolusjon for leger, sykepleiere og kontormedarbeidere. Ved å ta i bruk vår elektroniske pasientjournal (EPJ) kan sykehusene kvitte seg med den papirbaserte pasientjournalen og erstatte papiret med digital informasjon og elektronisk arbeidsflyt.

 

Med papirløs EPJ gjennom DIPS er journalen hele tiden tilgjengelig slik at nødvendig ønsket informasjon enkelt og raskt kan finnes frem. Dette gir store muligheter for å forenkle og effektivisere hverdagen for sykehuspersonalet, samtidig som det legger til rette for store kvalitetsmessige gevinster både for pasientbehandlingen og den enkelte medarbeider.

 

Utvikling av denne programvaren setter spesielt store krav til brukervennlighet, funksjonalitet og sikkerhet. Derfor er brukermedvirkning en viktig faktor i videreutviklingen av systemene våre. Vi samarbeider nært med kundene våre for å utvikle og kontinuerlig videreutvikle systemer som er tilpasset brukernes behov.

Kalender


06.05 FELLESDEMO E-resept
kl. 12.00
04.06 NDC 2014
kl. 09.00
11.06 DIPS-forum 2014
kl. 08.00
10.09 JavaZone 2014
kl. 08.00
08.10 IT-dagene
kl. 08.00