Presseinformasjon

Hovedkontakt ved henvendelser fra presse er Markedsdirektør Karl Arne Jespersen, tlf. 934 08 480. Alternativt kontaktes senior forretningsutvikler Eirill Pettersen Buvik, tlf. 99 61 25 57.

Logo:  RGB og CMYK